خوانندگان این بند آقایان پوریا ربیعی و سعید نواب هستن.آشنایی این دو عزیز از سال 1383 در دانشگاه آزاد گچساران شروع شد.

یادمه که یه روز پوریا اومد خونه و سعید رو هم با خودش آورد و به ما معرفی کرد.واقعا صدای زیبایی داشتن و دارن.این دو عزیز فارغ التحصیل

رشته مهندسی صنایع هستن.و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. محمد نژادغلامی


ویرایش تاریخچه تغییرات بیوگرافی