علیرضا آذر Alireza Azar
علیرضا آذر
نام های دیگر
سن
سال

Alireza Azar Statusبرای تکمیل آرشیو علیرضا آذر ما را همراهی کنید.

آلبوم های علیرضا آذر

بیوگرافی علیرضا آذر [ویرایش]

بیوگرافی کوتاهمن متولد اواخر دهه پنجاه و زاییده ء تهران دراندشت و شاعر کشم همانجا عاشقی کردم و عاشقانه نوشته ام هر چقدر شهر بزرگ تر شد برای من و خانواده ام جای کمتری داشت و حال حاشیه نشینم .. ولی در تهران زندگی میکنم هنوز . نفس هایم همانجا فرو میروند حتی اگر جای دیگری زیست کنم

بیشتر...