تغیرات اعمال شده

با عرض سلام امیر عظیمی کارهای زیاد ی با شاهین نجفی و رشته ی موسیقی در س دا ن اه کنسرواتوآر بود
او از س
ال 87 ی کر د و توانست بعد از 6 م جاز ا و وان ن ست د و تیترا انی مثل  امید حاجیلی- اب یرام-میلادمنفرد-امین وحید و...   همکاری داشته . امیر عظیمی دا ی ن استار میت ا ر ا وون یش در ایران زلی ساکن هستند

ویرایش مبداء ویرایش توسط abay در ۱۳۹۰/۰۸/۲۱

با عرض سلام امیر عظیمی کارهای زیادی با شاهین نجفی انجام داده البته به غیر از شاهین هم با خوانندگانی مثل  امید حاجیلی- ابیرام-میلادمنفرد-امین وحید و...   همکاری داشته . امیر عظیمی دارای اصلیتی شمالی هست وبستگان اوون در انزلی ساکن هستند


ویرایش مقصد ویرایش توسط amir.music.azimi در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

امیر عظیمی دانشجو رشته ی موسیقی در سال 89 _90 در دانشگاه کنسرواتوآر بود

او از سال 87 شروع به خوانندگی کرد و توانست بعد از 6 سال وارد عرصه مجاز شود

او توانست دو تیتراژ پایانی برای دو فیلم کار کند

که این استارتی بود برای رسمیت کارهایش در ایران


از
به
ویرایش توسط amir.music.azimi در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
ویرایش توسط abay در ۱۳۹۰/۰۸/۲۱