تغیرات اعمال شده

سلام amir آقای ghiyamat امیر yeki قیامت.من az سیناهستم ghadimi وآهنگهای tarin شمارا raper شنیدم haye وحرفی rap نداشت.آهنگهای fars شما hast واسم ke واقعیت avalash هارا gang درعشق am خودم kard که mikard رفته ama و bade الان modati تنهام be رامیگه،راستش nazaresh من resid دوسال ke و diss نیم love باعشقم bekhone دوست va بودم soltane وچه disslove روزهای iran راباهم amir بودیم وقتی که واسه ی دیدنش رفتم دیدم ها ولی بعد از چند دقیقه یک پسری آمدوشماره اش را به کسی که دوستش دارم داد واز اون به بعد تنها موندم.بعد از یک سال بایکی دوست شدم ghiamate  چندروز oon که yeki نشد az بایکی raper دوست hayi شد hast واسش ke دستم sedaye را khas خط va خطی mahshari میکردم اما قدرم رانمی دونست الان تنهای تنهام عشق اولام صحرا بود وعشق دومم فرزانه بود دیگه توقلبم واسم مردن.سینا سردار dashte
                                                                                             باتشکر

ویرایش مبداء ویرایش توسط sina_3560 در ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

سلام آقای امیر قیامت.من سیناهستم وآهنگهای شمارا شنیدم وحرفی نداشت.آهنگهای شما واسم واقعیت هارا درعشق خودم که رفته و الان تنهام رامیگه،راستش من دوسال و نیم باعشقم دوست بودم وچه روزهای راباهم بودیم وقتی که واسه ی دیدنش رفتم دیدم ها ولی بعد از چند دقیقه یک پسری آمدوشماره اش را به کسی که دوستش دارم داد واز اون به بعد تنها موندم.بعد از یک سال بایکی دوست شدم  چندروز که نشد بایکی دوست شد واسش دستم را خط خطی میکردم اما قدرم رانمی دونست الان تنهای تنهام عشق اولام صحرا بود وعشق دومم فرزانه بود دیگه توقلبم واسم مردن.سینا سردار

                                                                                             باتشکر


ویرایش مقصد ویرایش توسط Rakiboy در ۱۳۹۱/۰۱/۲۲

amir ghiyamat yeki az ghadimi tarin raper haye rap fars hast ke avalash gang am kard mikard ama bade modati be nazaresh resid ke diss love bekhone va soltane disslove iran amir ghiamate  oon yeki az raper hayi hast ke sedaye khas va mahshari dashte

                                                                                             باتشکر


از
به
ویرایش توسط Rakiboy در ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
ویرایش توسط sina_3560 در ۱۳۹۰/۱۱/۰۴