136503

امیر تتلو

دانلود آهنگ مرسی امیر تتلو (4:35)

کاور مرسی

مرسی

ارسال توسط FARZAD-22
در ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
گزارش مطلب
( 469 )
لطفا صبر کنید...
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0

تگ ها

دانلود آهنگ مرسی امیر تتلو

پخش مرسی پخش ترانه اشتراک

مرسی

خواننده
آهنگساز
متن ترانه
تنظیم کننده

متن ترانه مرسی امیر تتلو

ﻣﺮﺳﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﯽ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﺮﺳﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﯽ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﻫﺮﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﺑﯿﺎﺩ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﺕ ﻣﺮﺳﯽ

ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﻮﺑﻦ

ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻮﺩم

ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﻫﯽ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻭﻧﻮﺭ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺍ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮﻧﻢ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑه دﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻮﻧﺪﻡ

ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﯾﺦ ﺍﻩ

ﻭﻗﺘﺎﻣﻮﻥ ﮐﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺩﺭﺳﺎﻣﻮﻥ ﺳﺨﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﺑﻮﺩﻩ

ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﮒ ﺍﺯﻡ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻢ ﺯﻭﺩﻩ

ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺣﻖ ﻫﻢ ﺑﺪﺭﻗﻢ ﺑﻮﺩﻩ

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺪ ﺑﺪﺭﻗﻢ ﺑﻮﺩﻩ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻈﻄﺮﺏ

ﺣﻮﺍﺱ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻣﺪﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺁﺧﺮﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻨﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻗﻮ ﺯﺩﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﻥ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﻧﺪﻡ

ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺩﺍﺭﻣﻮ ﺁﻧﻦ ﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻡ

ﻣﻦ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﻡ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻢ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺸﻮ ﺩﯾﺪﻡ

ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﻫﯿﭽ چﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺪﻥ

ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﺩﻟﻢ

ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺁﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﯽ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎﺕ ﻣﺮﺳﯽ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪ

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﺪﻩ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﺵ ﻫﻤه ﭽﯽ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﺶ ﻋﯿﻨه ﻣﺮﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎﻣﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﺧﺎﺭ ﺩﯾﺪﻥ

ﮐﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﮕﻢ

ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﺘﻪ

ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻭﺳﺎﻋﺖ ﻭﺍﺱ ﭼﯽ ﺗﻮﺍﻟﺘﻪ

ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻡ ﺑﻌﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ پﻮﻝ

ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﯿﻢ ﺑﻮﺩ

پﺪﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩ

ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ

ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ

ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺏ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﺍﺳﻢ پﻮﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ

ﻭﻟﯽ ﺧﺐ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺰﺩ ﺍﺯ ﺧوﺮﺍﮎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺷﯿﮑﻢم ﯿه ﮑﻢ

ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺧﻮﺩﻣﻮﻧ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ

ﺍﻭﻧﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﯽ ﺟﻤﻊ مﯿﮑﺮﺩ

ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻪ پﻮﻝ ﮐﺴی رﻮ ﺧﻮﺭﺩ

ﻧﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻭ ﻧﺤﺴﯽ ﺁﻭﺭﺩ

ﻫﺮﭼﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﯽ ﮐﺴی و ﻣُﺮﺩ

ﻣﺮﺳﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﯽ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﺮﺳﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯽلیا حسی

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﯽ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﯽ

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﺮﺳﯽ

ﻫﺮﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﺑﯿﺎﺩ

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﺕ ﻣﺮﺳﯽ

آخرین ویرایش توسط fatiarm در ۱۳۹۳/۰۳/۲۹
بیشتر...

نظرات ترانه مرسی ترانه امیر تتلو

 • تصویر {hana moosavi}
  hana moosavi   مرسی که باعث خنده رو لبای من میشی
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
 • تصویر {armincg}
  armincg   س
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
 • تصویر {Arman Masoori}
  arman14101379   mer30
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 • تصویر {mohammadmadanipoor}
  mohammadmadanipoor   مرسی
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
 • تصویر {mohammadmadanipoor}
  mohammadmadanipoor   مرسی
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
 • تصویر {mohammadmadanipoor}
  mohammadmadanipoor   مرسی
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
 • تصویر {Pejvak ArianPour}
  pejvak   دستتو بگیر به تخمات برو یه کاسه گدایی بگیر دستت با اون صدای تخمیت یه روضه بخون تو کوچه پس کوچه های شهر یه چیزی گیرت بیاد.شاشیدم تو اون حلقت با صدای کییییییییییییییییییریییییییییییییییییییییییت.بچه کووووووووووووووووووووووووووووووووووون بده بکنیم اون کونو لامصب.
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
 • تصویر {Hossein Aslani}
  hossein.aslani   عالی بود
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
 • تصویر {ساشا نصیری}
  sashaa   با اقتدار خز ترین خواننده ایران ... رو دست ساسی بلند شده. خدا ایران از شر هرچی خواننده خزوخیل و خالطور نجات بده تعداد خواننده ها از شنونده ها بیشتر شده
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 • تصویر {Mohammad Mehdi Amini}
  mohammad mehdi.amini   بدبود
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 • تصویر {ɧąmɛɖ ☠}
  hamkelasijadid   تتل خواننده بدی باشه یا خوب رو کاری ندارم ولی خداییش این اهنگ تتلو خیلی بد بود از این بهتر خیلی داره تعجب میکنم جزو بهترین اهنگ های ساله
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
 • تصویر {parand-79}
  parand-79   خدایا ینی چرت تر ازاین خواننده وجود داره؟؟؟
  به نظرم جاستین بیبر با اون گندیش...از این بهتره...اه اه اه اعتماد به نفستو...
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
 • تصویر {pb2000}
  pb2000   مرسی.........................مرسی.........................فوق العاده..........................مثل همیشه........................
 • تصویر {_30NA_}
  _30NA_   :| یعنی از این خوننده مسخره تر نیست :| این صرفا میخونه ک بگه من اِلم و بِلم :| تو یه اهنگ ک معلوم نیس کدوم دیوزی پس.تون بند دوس دخترشو میبنده میخونده کی از پشت لباستو میبنده :| یه چا هوار میزنه البوممو دزدید :| یه بار دختر بش پا نمیده اینو میندازه صندوق ماشین میبره به زور بگیره :| یه بار میگه چاقو کردن تو اونجام :| هدف تو از خوندن چیه پسر؟؟؟؟؟ :| فقط داری داستان خودتو میگی یا به خودت میبالی :| بی مصرف....
 • تصویر {    }
         az ma ham merci aaaallllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii boud
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
 • تصویر {amirali00}
  amirali00   به نظرم به پای کارای قبلی نمیرسید.
  به هر حال خوب بود.
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
 • تصویر {Gharibe-92}
  Gharibe-92   اووووووووووووووووووف
  واااااااااااااااااااااااااااای
  امیر جوووووووووووون
  گل کاشتی....!!!!!
  merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • تصویر {Mahsan-k}
  Mahsan-k   دست تتل رو دارید تو کاور عایا؟؟
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
 • تصویر {ارکیده}
  ارکیده   مثل همیشه عالی بود
 • تصویر {Rouzbeh_m71}
  Rouzbeh_m71   خیلی چرت وپرت بود اوقققققق
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {seraj74}
  seraj74   عالی بود واقعا عالی بود
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {shadishahabi6}
  shadishahabi6   بدنبود
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {illusion-boy}
  illusion-boy   خوب نبود
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {123QWEasd}
  123QWEasd   بابا حالا خوبه بهت چاقو زدن خداروشکر چیزی ات نشد !!!!! خلاصه بگم آهنگ جدید تتلو مذخرررررررررررزززف هست ولی برعکس اهنگ های قبلی اش قشنگ تر هست !
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {Mahsan-k}
  Mahsan-k   عمو تتل مرسی کارت درسته.
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {wolf000}
  wolf000   اخه بدبخت اشغال مجبوری بخونی این چیه خوندی واقعا که من خودم بعضی از اهنگ هاشو دوست دارم ها ولی این روز ها خیلی شورشو در اورده .خاننده به مجید خراطها میگن تو یه سال 4تا اهنگ میده درست حسابی میدی
 • تصویر {hosein3}
  hosein3   vaghean merciiiiii kheily khob bod.harf nadasht
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
 • تصویر {ali-sk}
  ali-sk   khob bod merciiiiii
  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

برای ارسال نظر در ویکی صدا می بایست ورود یا ثبت نام کنید.