تغیرات اعمال شده

خواننده ی کرد زبان کرمانشاهی دارای4آلبوم دادوبیداد.اعتراف وجدان.توبه آخر.طبل بی عاری وهمچنین آهنگساز قدری درکلیه ی سبک ها میباشد
استاد ایوب قلعه در 25 تیر ماه سال 1364 درشهر کرمانشاه چشم به جهان گشود.ایشان از سن 10 سالگی تا21 سالگی در شهر هرمزگان زندگی کرده اند...از سن 12 سالگی به موسقی علاقه داشتن ...در سن 21سالگی به زادگاه مادری خودشان برگشتند... اولین آلبوم ایشان در سال 1387 منتشر شد وتا امروز5آلبوم ویک تک آهنگ که شامل 40 تراک می باشد روانه بازار کرده اند...توبه آخرسال 87 منتشر شد امتحان عاشقی انتظار توبه اخر دنیا سادگی سنگ صبور شکایتاعتراف وجدان سال 88 منتشر شداعتراف وجدان اعتیاد تلخ شیرین دار و ندار غروب پادگان کارد و پنیر وعده وفا یاد یاران طبل بی عاری سال 89 منتشر شد تولد دل ساده رفاقت عشق دانشجویی کابوس گل گندم مشغولی چه خبر سال 89 منتشر شدبی وفا خیانت دعا شاهزاده صبر ایوب ظالم لالایی وصیت داد و بیداد در سال 90 منتشر شد ایوب قلعه و نسیم تبریک خدا هست دادبیداد شکست عشق عذاب مشکوک نامردی نگرانتک اهنگبخت بدو اهنگ مورد علاقه خود استادایوب قلعه درست کرده اهنگ لالایی در البوم چه خبر است.اهنگ دارا و ندار در البوم اعتراف وجدان و شکست عشقی در البوم داد و بیدار بیشترین بازتاب در میان طرفدارن استاد قلعه داشته است شماره تماس با استاد قلعه 09186859060

ویرایش مبداء ویرایش توسط Avinar در ۱۳۹۱/۰۳/۰۲

خواننده ی کرد زبان کرمانشاهی دارای4آلبوم دادوبیداد.اعتراف وجدان.توبه آخر.طبل بی عاری وهمچنین آهنگساز قدری درکلیه ی سبک ها میباشد


ویرایش مقصد ویرایش توسط arash_enriko در ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

خواننده ی کرد زبان کرمانشاهی دارای4آلبوم دادوبیداد.اعتراف وجدان.توبه آخر.طبل بی عاری وهمچنین آهنگساز قدری درکلیه ی سبک ها میباشد

استاد ایوب قلعه در 25 تیر ماه سال 1364 درشهر کرمانشاه چشم به جهان گشود.ایشان از سن 10 سالگی تا21 سالگی در شهر هرمزگان زندگی کرده اند...از سن 12 سالگی به موسقی علاقه داشتن ...در سن 21سالگی به زادگاه مادری خودشان برگشتند... اولین آلبوم ایشان در سال 1387 منتشر شد وتا امروز5آلبوم ویک تک آهنگ که شامل 40 تراک می باشد روانه بازار کرده اند...توبه آخرسال 87 منتشر شد امتحان عاشقی انتظار توبه اخر دنیا سادگی سنگ صبور شکایتاعتراف وجدان سال 88 منتشر شداعتراف وجدان اعتیاد تلخ شیرین دار و ندار غروب پادگان کارد و پنیر وعده وفا یاد یاران طبل بی عاری سال 89 منتشر شد تولد دل ساده رفاقت عشق دانشجویی کابوس گل گندم مشغولی چه خبر سال 89 منتشر شدبی وفا خیانت دعا شاهزاده صبر ایوب ظالم لالایی وصیت داد و بیداد در سال 90 منتشر شد ایوب قلعه و نسیم تبریک خدا هست دادبیداد شکست عشق عذاب مشکوک نامردی نگرانتک اهنگبخت بدو اهنگ مورد علاقه خود استادایوب قلعه درست کرده اهنگ لالایی در البوم چه خبر است.اهنگ دارا و ندار در البوم اعتراف وجدان و شکست عشقی در البوم داد و بیدار بیشترین بازتاب در میان طرفدارن استاد قلعه داشته است شماره تماس با استاد قلعه 09186859060


از
به
ویرایش توسط arash_enriko در ۱۳۹۱/۰۵/۰۳
ویرایش توسط Avinar در ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
ویرایش توسط Avinar در ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
ویرایش توسط آرا98 در ۱۳۹۱/۰۱/۱۶
ویرایش توسط mosi4 در ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
ویرایش توسط mosi4 در ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
ویرایش توسط mosi4 در ۱۳۹۰/۱۱/۱۶