بابک مرادی Babak Moradi
بابک مرادی
نام های دیگر
سن
41 سال

Babak Moradi Statusبرای تکمیل آرشیو بابک مرادی ما را همراهی کنید.

بیوگرافی بابک مرادی [ویرایش]

موسیقی رو از سال 1371 شروع کردم و در سال 1379 اولین آلبومم با نام عمر سکوت رلیز شد و راهی ارشاد برای اخذ مجوز.بعد از 5 سال موفق ب گرفتن مجوز آلبوم سدم که مصادف شد با دوره اول آقای احمدی نژاد و ابطال مجوز آلبوم عمر سکوت.در سال 86دوباره اقدام کردم برای اخذ مجوز و بعد از 2سال باز البوم رد شد.در سال 93دوباره اقدام شد و 94 بعد از کلی رایزنی بعلت سبک راک در هیچکدوم از سالها موفق ب دریافت مجوز نشدم وبا توجه این وضع موجود در سال 1394 از ایران مهاجرت کردم ب کشور آلمان تا در فضایی باز و بدون محدودیت کارهای جدیدی بسازم.

بیشتر...