باباطاهر Babataher
باباطاهر
نام های دیگر
سن
سال

Babataher Statusبرای تکمیل آرشیو باباطاهر ما را همراهی کنید.

بیوگرافی باباطاهر [ویرایش]

باباطاهر معروف به باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است. در میان مردم لر لقب بابا به پیران و مرشدان اهل حق نسبت داده می‌شود.

بیشتر...