کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
فروردین
۰۹

کنسرت بیژن مرتضوی در اغوا تورف کلوب

در : ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۳

کنسرت بیژن مرتضوی در اولد فروت مارکت

در : ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
دی
۰۶

کنسرت بیژن مرتضوی در انجمن مرکزی

در : ۰۶ دی ۱۳۹۲