چارتار Chaartaar
چارتار
نام های دیگر
آرمان گرشاسبی
سن
سال

Chaartaar Statusبرای تکمیل آرشیو چارتار ما را همراهی کنید.

آلبوم های چارتار

بیوگرافی چارتار [ویرایش]

" چارتار " پرسه ی آوایی است به امیدِ هیچ ، سرگذشتِ لحظه هایی شبیه به هم . از ترس گرفته تا امید . از شک گرفته تا باور . ( باوری که کم سراغی از ما گرفت ) طنینی و آوازی ... شعری و شعوری ... رقصی و عبوری . اول هر ترانه زاده می شویم و آخرش زاینده . چند وقتی هست این شده رسم ما ... " پیدا شدن " . سبک گروه چارتار: World / Fusion / Traditional " چارتار " ، نوعی ساز است که چهار تار یا زه بر آن کشیده شده است ، این ساز ممکن است از انواع طنبور و رباب چهار سیم باشد . " چارتار " ، کنایه از چهار عنصر عالم و دنیا هم هست ، گویند شیخ حیدر که یکی از بانیان سلسله صفوی است " چارتار " را اختراع کرد .

بیشتر...