چنگیز حبیبیان Changiz Habibian
چنگیز حبیبیان
نام های دیگر
سن
سال

Changiz Habibian Statusبرای تکمیل آرشیو چنگیز حبیبیان ما را همراهی کنید.

آلبوم های چنگیز حبیبیان

بیوگرافی چنگیز حبیبیان [ویرایش]

همیشه اعتقاد داشتم انسان درست همان کوزه ای است که روزی با دستان توانمند یک کوزه گر از مشتی خاک و آب آفریده شده است و آنچه که او را از تلی خاک جدا میکند،روحی است که پروردگار در آن دمیده است. نفسی که به اندازه نفس بزرگ خداوند عالی است و میتواند متعالی گردد.خدای بزرگ راسپاس می گویم که به من نعمت زیستن داد،نعمت دیدن و شنیدن و.... آنچه در حنجره من جریان دارد قطره ای است از دریای بی کران لطف و رحمت الهی . من چنگیز حبیببان متولد بهمن 1347، تکنسین دستگاههای سوزنی (تکنولوژی نساجی پانچهای تخت) در یک خانواده کاملاٌ مذهبی به دنیا آمدم. جد مادریم ملا عبدالرزاق از مدرسین و علمای عصر خود در مرند و تبریز بودند. جد پدریم عاشیق حسین از فضلا وهنرمندان بزرگ و نامی آذربایجانمحسوب می شدند که از صدایی بسیار قوی و شش دانگ برخورداربودند. پدرم یکی از مداحان و ذاکران دربار حسین (ع) هستند که ایشان هم از صدای بسیار گرمی بهره برده اند. در حقیقت اولین استاد من پدرم بودند و موسیقی مذهبی و مداحی رانزد ایشان و از همان دوران کودکی یعنی 6 سالگی آموختم . شایان ذکر است که بذل توجه و عنایت مادرم مشوق من در این راه بود. از همان دوران کودکیم به دلیل علاقه فراوان در هیئت محترمسالار زینب (س) پرورش یافتم و دوره آموزش قران را نزد استاد عزیزم تیمور داداشی (طهوری) کذراندم و از تعالیم مفید و بیان شیوای دکتر سید جعفر موسوی که یکی از دانشمندان بزرگ علوم دینی و اجتماعی می باشد بهره گرفتم که فکر می کنم کتاب ''آی ساوالان'' و اصول اعتقادشیعه او را کمتر کسی است که نخوانده باشد.همیشه اعتقاد داشتم انسان درست همان کوزه ای است که روزی با دستان توانمند یک کوزه گر از مشتی خاک و آب آفریده شده است و آنچه که او را از تلی خاک جدا میکند،روحی است که پروردگار در آن دمیده است. نفسی که به اندازه نفس بزرگ خداوند عالی است و میتواند متعالی گردد.خدای بزرگ راسپاس می گویم که به من نعمت زیستن داد،نعمت دیدن و شنیدن و.... آنچه در حنجره...

بیشتر...