داریوش و اصلانی Daryush Va Aslany
داریوش و اصلانی
نام های دیگر
سن
سال

Daryush Va Aslany Statusبرای تکمیل آرشیو داریوش و اصلانی ما را همراهی کنید.

بیوگرافی داریوش و اصلانی [ویرایش]

حضرت داریوش و اصلانی از آبان ماه 1389 همکاری با یکدیگر را شروع کردندو آلبوم دیوار را انتشار خواهند کرد.

در هفته آخر سال 3 کنسرت را اجرا خواهند کرد.

بیشتر...