کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران عزیز ویسی

تصویر abbaskabiri1374

عباس کبیری

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
تصویر hosseinhematihemati718

hosseinhemati71 hemati7181

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تصویر negar108n

Negar Naseri

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تصویر rezahaddadi099

Reza Haddadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
تصویر parniaasoriyan137575

پرنیا آسوریان

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
تصویر Zahra Fard

Zahra Fard

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
تصویر mahmoudkhazaie

mahmoud khazaie

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
تصویر pouyankoorani.pk

pouyan koorani

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تصویر حسین عبدلی

حسین عبدلی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تصویر shykhmmd641

shykhmmd641

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
تصویر parniaasoryan

Parnia Asoryn

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
تصویر ahmad1362ghobady

Ahmad1362 Ghobady

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
تصویر Iphone6s20

Iphone6s20

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
تصویر manaviarman

Arman Manavi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
تصویر ترمه۲۵

ترمه۲۵

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
تصویر Pcexe

Pcexe

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
تصویر rjabimobammadtyih

MobammadTYIH RJabi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
تصویر lgckv

lgckv

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
تصویر 0049021

abbas ahmadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
تصویر Mostafa62

Mostafa62

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۰/۱۹