فرشین Farshin
فرشین
نام های دیگر
سن
سال

Farshin Statusبرای تکمیل آرشیو فرشین ما را همراهی کنید.

بیوگرافی فرشین [ویرایش]

سلام به همه ی هوادارای این خواننده گل من چیززیادی ازش نمیدونم ولی بایکی ازاهنگاش که توشبکه ماهواره پخش شدعاشقش شدم.همه شهرمهیاس مباداکه تورا تونباشی من ازاعماق غرورم دورم--تونباشی.همه آهنگاشو دوس دارم

‏*خونه پوشالی

‏*تکیه به دیوار

‏*یکی بودیکی نبود

‏*...

د‎وست دارم ‏farshin

بیشتر...