پیش بینی فوتبال

آمار طرفداران

طرفداران قسمت خانی

تصویر amir verna

amir verna

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
تصویر sajadasadi

sajadasadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
تصویر Meysam_Rima

Meysam_Rima

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
تصویر Mcheraghi

Mcheraghi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
تصویر Mey3am.joker

Mey3am.joker

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
تصویر Kamyarkhf

Kamyarkhf

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
تصویر amin7625

amin

8 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
تصویر vardan

vardan

1 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۲۸