آمار طرفداران

طرفداران هادی پاکزاد

تصویر dexterids47

dexterids47

0 دنبال شده
در 21 روز پیش ساعت ۰۹:۴۸ ق.ظ
تصویر Mirghafour

Mirghafour

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
تصویر man.utd

man.utd

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
تصویر shbpsa

shbpsa

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
تصویر hami...

hami...

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
تصویر azimlatifi04

Azim Latifi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تصویر Mamali395

Mamali395

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تصویر pia

pia

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تصویر miladd1995

miladd1995

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
تصویر Faraaz

Faraaz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تصویر Dbhdj

Dbhdj

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
تصویر aliomega400

علی امگا

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
تصویر shahabt

shahabt

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تصویر hamrah767

hamrah767

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تصویر fateme saedpanah

fateme saedpanah

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
تصویر Daygel

Daygel

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تصویر fariiid4593

Farid Bahrami

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تصویر mehdifrozendeh60

mehdifrozendeh60

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تصویر 121fs

121fs

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
تصویر bomfunkx

bomfunkx

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۶/۱۳