خشایار Khashayar
خشایار
نام های دیگر
سن
سال

Khashayar Statusبرای تکمیل آرشیو خشایار ما را همراهی کنید.

بیوگرافی خشایار [ویرایش]

خشایار عضو گروه پایدار و همکار عرفان است.بهترین و معروف ترین کار او هلو است

او متولد اردیبهشت 1367 و متولد تهران است.او همچنین در کار تصمیم حضوری سیاسی داشت و در چند ویدئو با عرفان حضور داشته است

بیشتر...