کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
دانلود آلبوم ماندگار از معین

ماندگار ( دی ۱۳۹۸ )

معین
دانلود آلبوم طلوع از معین

طلوع ( فروردین ۱۳۸۶ )

معین
دانلود آلبوم لحظه ها از معین

لحظه ها ( فروردین ۱۳۸۱ )

معین
دانلود آلبوم پرواز از معین

پرواز ( فروردین ۱۳۷۹ )

معین
دانلود آلبوم معما از معین

معما ( فروردین ۱۳۷۷ )

معین
دانلود آلبوم عاشقانه ها از معین

عاشقانه ها ( فروردین ۱۳۸۲ )

معین
دانلود آلبوم سفر از معین

سفر ( فروردین ۱۳۶۶ )

معین
دانلود آلبوم کعبه از معین

کعبه ( فروردین ۱۳۶۳ )

معین
دانلود آلبوم صبحت بخیر عزیزم از معین

صبحت بخیر عزیزم ( فروردین ۱۳۶۸ )

معین
دانلود آلبوم تولد عشق از معین

تولد عشق ( فروردین ۱۳۷۳ )

معین
دانلود آلبوم پنجره از معین

پنجره ( فروردین ۱۳۷۶ )

معین
دانلود آلبوم پریچه از معین

پریچه ( فروردین ۱۳۷۰ )

معین
دانلود آلبوم مسافر از معین

مسافر ( فروردین ۱۳۷۴ )

معین
دانلود آلبوم هوس از معین

هوس ( فروردین ۱۳۶۴ )

معین
دانلود آلبوم به تو می اندیشم از معین

به تو می اندیشم ( فروردین ۱۳۶۹ )

معین
دانلود آلبوم آرزو از معین

آرزو ( فروردین ۱۳۶۶ )

معین
دانلود آلبوم بی بی گل از معین

بی بی گل ( فروردین ۱۳۶۷ )

معین