کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

تغیرات اعمال شده

هریور 1366 در تهران، خواننده است.
مدتی در کرج ساکن بود ولی در حال حاضر ساکن قلعه حسن
: یتراژ برنامه مهتاب از شبکه تهران شنیده شد
محسن ابراهیم زاده خواننده ایرانی متولد 1366 در تهران است. در کودکی قاری قرآن بود و در نوجوانی به موسیقی روی آورد. او از سال 1380 به بعد موسیقی را به صورت حرفه ای نزد استاد نیکنام گذراند و در همان سال ها آهنگ هایی را منتشر کرد. محسن ابراهیم زاده در سال های اخیر با انتشار آهنگ هایش در فضای مجازی محبوبیت خوبی به دست آورده است.
محسن ابراهیم زاده با آهنگ هنوزم بود که توانست جایی در دل مردم پیدا کنید.
در سال ۹۶ برای برنامه مهتاب شبکه تهران تیتراژ ویدیویی خواند که به شدت وی را به محبوبیت و شهرت رساند،
نام : این آهنگ سال نو می باشد
نحوه ورود وی به این برنامه به آشنایی مهدی کرد مدیر برنامه هایش با قنبری تهیه کننده این برنامه بر میگردد که موجب شهرت وی شد.
مهدی کرد مدیر برنامه و تهیه کننده مرحوم مرتضی پاشایی بود، آشنایی
محسن \nنام خانوادگی:ابراهیم زاده \n 1366 ا دور شکل گرفت سپس این ارتباط نزدیک تر شد و در حال حاضر وی مدیر برنامه و تهیه کننده محسن ابراهیم زاده است
وی به شدت طرفدار پرسپولیس و رنگ قرمز است.

مح س \n \n \n  وز ازدواج نکرده و مجرد است.

ویرایش مبداء ویرایش توسط faridaziz557 در ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

مشخصات:

نام :محسن

نام خانوادگی:ابراهیم زاده

تاریخ تولد:17شهریور1366

محل تولد:تهران

 

 

 


ویرایش مقصد ویرایش توسط MiladIT در ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

محسن ابراهیم زاده متولد 17 شهریور 1366 در تهران، خواننده است.

مدتی در کرج ساکن بود ولی در حال حاضر ساکن قلعه حسن خان (شهر قدس) می باشد، اولین بار بطور جدی صدایش در تیتراژ برنامه مهتاب از شبکه تهران شنیده شد

محسن ابراهیم زاده خواننده ایرانی متولد 1366 در تهران است. در کودکی قاری قرآن بود و در نوجوانی به موسیقی روی آورد. او از سال 1380 به بعد موسیقی را به صورت حرفه ای نزد استاد نیکنام گذراند و در همان سال ها آهنگ هایی را منتشر کرد. محسن ابراهیم زاده در سال های اخیر با انتشار آهنگ هایش در فضای مجازی محبوبیت خوبی به دست آورده است.

محسن ابراهیم زاده با آهنگ هنوزم بود که توانست جایی در دل مردم پیدا کنید.

در سال ۹۶ برای برنامه مهتاب شبکه تهران تیتراژ ویدیویی خواند که به شدت وی را به محبوبیت و شهرت رساند، نام این آهنگ سال نو می باشد

نحوه ورود وی به این برنامه به آشنایی مهدی کرد مدیر برنامه هایش با قنبری تهیه کننده این برنامه بر میگردد که موجب شهرت وی شد.

مهدی کرد مدیر برنامه و تهیه کننده مرحوم مرتضی پاشایی بود، آشنایی محسن ابراهیم زاده با وی از طریق فضای مجازی و دورا دور شکل گرفت سپس این ارتباط نزدیک تر شد و در حال حاضر وی مدیر برنامه و تهیه کننده محسن ابراهیم زاده است

وی به شدت طرفدار پرسپولیس و رنگ قرمز است.

محسن ابراهیم زاده هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.


از
به
ویرایش توسط MiladIT در ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
ویرایش توسط faridaziz557 در ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
ویرایش توسط deeratin در ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ویرایش توسط Navidloveno در ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
ویرایش توسط SHELI در ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
ویرایش توسط Vartan90 در ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
ویرایش توسط Vartan90 در ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
ویرایش توسط Vartan90 در ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
ویرایش توسط motti در ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
ویرایش توسط motti در ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
ویرایش توسط WB_HD در ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
ویرایش توسط motti در ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
ویرایش توسط motti در ۱۳۹۰/۰۹/۲۰