کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران نادر گلچین

تصویر raminsamanian

raminsamanian

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
تصویر ali1241976

Ali H.

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تصویر 00021saber21

saber rad

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
تصویر peymanjfari

Peyman JFari

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تصویر fhamrah36

فریدون همراه

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تصویر Ghaneie

Ghaneie

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
تصویر ali112did

Ali Mohammadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تصویر zohreparad

zohre parad

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تصویر mehdian92

mehdian92

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تصویر mywindsorbi

mywindsorbi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
تصویر Majid shirazi 1341

Majid shirazi 1341

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
تصویر YaserBehzadi82

Yaser Behzadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
تصویر alidiba562

ali diba

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تصویر aioario2

Ario Aio

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
تصویر Sna.Awiar

Sna.Awiar

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تصویر Yaya1234

Yaya1234

1 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
تصویر ghanbarir65@gmail.com

[email protected]

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
تصویر Morisara

Morisara

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تصویر mkhmlzadhhmyd

حمید مخمل زاده

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تصویر roohzad03

جواد جوادی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۱۰/۲۸