نازی عزیزی Nazi Azizi
نازی عزیزی
نام های دیگر
سن
سال

Nazi Azizi Statusبرای تکمیل آرشیو نازی عزیزی ما را همراهی کنید.

بیوگرافی نازی عزیزی [ویرایش]

متولد شهر مهاباد از توابع آذربایجان غربی میباشد