پارسا چیلیک Parsa Chilik
پارسا چیلیک
نام های دیگر
سن
سال

Parsa Chilik Statusبرای تکمیل آرشیو پارسا چیلیک ما را همراهی کنید.

آلبوم های پارسا چیلیک

بیوگرافی پارسا چیلیک [ویرایش]

نام : پارسا

شهرت : چیلیک

فامیلی : میرطاهر

متولد غرب تهران 18 فروردین 1362