پیمان تبریزی Peyman Tabrizi
پیمان تبریزی
نام های دیگر
سن
سال

Peyman Tabrizi Statusبرای تکمیل آرشیو پیمان تبریزی ما را همراهی کنید.

بیوگرافی پیمان تبریزی [ویرایش]

نام او رسول میباشد در شهر تبریز پدنیا آمده وپیشتر دوران زندگی اش در تهران گذرانده ودر همان شهر چشم از جهان فرو پسته خدایش رحمتش کند.انسان خوپی پود

بیشتر...