دانلود آلبوم سرباز خدا از صادق

سرباز خدا ( آذر ۱۳۹۱ )

صادق
دانلود آلبوم بال از صادق

بال ( شهریور ۱۳۹۵ )

صادق
دانلود آلبوم پرورش از صادق

پرورش ( بهمن ۱۳۹۲ )

صادق
دانلود آلبوم آمپول از صادق

آمپول ( مهر ۱۳۹۴ )

صادق