کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

صفر گلردی متولد1352ازشهرستان نور روستای واز میباشد که خوانندگی به سبک محلی را چندین سال است که اغاز کرده و در بین مردم مازندران طرفداران زیادی =یدا کرده


ویرایش تاریخچه تغییرات بیوگرافی