گروه دویز The Ways
گروه دویز
نام های دیگر
سن
سال

The Ways Statusبرای تکمیل آرشیو گروه دویز ما را همراهی کنید.

آلبوم های گروه دویز

بیوگرافی گروه دویز [ویرایش]

یک گروه زیر زمینی که از قدیم باهم بودن.که با خوندن اهنگ قصه ی زیرزمین به همراهی یاس به شهرت فراوان رسیدند

 

بیشتر...