وحید راهرو Vahid Rahro
وحید راهرو
نام های دیگر
سن
سال

Vahid Rahro Statusبرای تکمیل آرشیو وحید راهرو ما را همراهی کنید.

بیوگرافی وحید راهرو [ویرایش]

وحید راهرو خواننده عزیز وخوش صدا در سال 1365 در بستان آباد 45 کیلو متری تبریز متولد شده است