آمار طرفداران

طرفداران امیر عظیمی

تصویر ایران کبیر

ایران کبیر

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
تصویر mehdi akhondi

mehdi akhondi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تصویر djwolf

djwolf

1 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تصویر ebrahim.abdi4747

Ebrahim Abdi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
تصویر navidxodaverdi

navidxodaverdi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تصویر Maryafshar

Maryafshar

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
تصویر rashid1363

rashid1363

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تصویر ID010795

ID010795

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تصویر nasrin h

nasrin h

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تصویر ali1378arf

ali1378arf

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
تصویر amirowner1

Amir Owner

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
تصویر Melinaaaaa

Melinaaaaa

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تصویر pouriya-72

پوریا

10 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تصویر meraj.mahmoudabadi.76

معراج اسماعیلی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تصویر 090alireg

Alireza Izadparst

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تصویر M_khazeee

M_khazeee

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تصویر jood.love

jood.love

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
تصویر Omidamdige

Omidamdige

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
تصویر amirhosein1981king

Amir Hedari

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
تصویر king of emotions

king of emotions

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۱۸