آمار طرفداران

طرفداران امیر عظیمی

تصویر Majid1233344

Majid1233344

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تصویر h.j.enardini

VALENCIANISTA 19190318

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
تصویر smaeiliakram1365

akram smaeili

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
تصویر Tagi Ebadi

Tagi Ebadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تصویر alirezanoori72011

Alireza Noori

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
تصویر vahidrezaei13659

وحید رضایی کیا

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
تصویر khan631

khan631

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
تصویر khaledhardani74

خالد حردانی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
تصویر mrostami698

Mohammad Rostami

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
تصویر asma.rajabi.1374

Asma R

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
تصویر heydar.samani

Heydar Samani

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
تصویر saeeddz1977

Saeed Dz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
تصویر farshid.s00

farshid.s00

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
تصویر azizasadollahi306

Aziz Asadollahi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تصویر amirhossein79031

Amir Hosseiñ

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تصویر mamad.rzd0098

Mohammad Rezazadeh

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تصویر h.sadeghi593

hamid sadeghi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تصویر shbpsa

shbpsa

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
تصویر mohsen.pars

mohsen.pars

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تصویر Snzabi

Snzabi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۱۵