تیر
۰۷

کنسرت داریوش و شادمهر عقیلی و یاس و نسترن اصغری در نور تاتار

در : ۰۷ تیر ۱۳۹۸
فروردین
۰۳

کنسرت داریوش در World Trade Center

در : ۰۳ فروردین ۱۳۹۴
دی
۰۴

کنسرت داریوش در The Colosseum at Caesars Palace

در : ۰۴ دی ۱۳۹۳
فروردین
۰۸

کنسرت داریوش در آنتالیا

در : ۰۸ فروردین ۱۳۹۲
اسفند
۰۴

کنسرت داریوش در لک لیمی

در : ۰۴ اسفند ۱۳۹۲
بهمن
۲۶

کنسرت داریوش در Queen Elizabeth Theatre

در : ۲۶ بهمن ۱۳۹۲