کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران جمشید شیبانی

تصویر 1340shahla

1340shahla

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
تصویر So.sh

So.sh

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
تصویر Shokouhpy

Shokouhpy

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
تصویر Far_shad4

Far_shad4

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تصویر N.raz

N.raz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
تصویر Soheil 58

Soheil 58

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۰/۰۳
تصویر carnik

Che

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
تصویر matasa

matasa

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
تصویر الماسی

الماسی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
تصویر حامد ص ص

حامد ص ص

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
تصویر Sedghi

Sedghi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
تصویر mr.sajjadi

mr.sajjadi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
تصویر hessamevil1672

hessamevil1672

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
تصویر yasharws

yasharws

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
تصویر pang

pang

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
تصویر Pouyasolati

Pouyasolati

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
تصویر Aria.h.m

Aria.h.m

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
تصویر shahramhj

shahramhj

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
تصویر hobby

hobby

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
تصویر ol.amirhossein

ol.amirhossein

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۴/۱۵