کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران نیما

تصویر Soodeh_GS

Soodeh GS

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Amin_Movasagh

Amin Movasagh

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Nstrn_Sjd

Nstrn Sjd

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر نغمه_مذکوری

نغمه مذکوری

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Mohammad_Abedpoor

Mohammad Abedpoor

1 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Re_Za1

Re Za

1 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Babak_Tavakkoli

Babak Tavakkoli

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Tabasom_Mayahian

Tabasom Mayahian

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Mona_Mirzaei

Mona Mirzaei

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Ali_Asgarian

Ali Asgarian

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Saeid_Hoseini

Saeid Hosseini

1 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر MohamadReza_Blaze_Bidar_Record

MohamadReza Blaze Bidar Record

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر LadylockeSS

LadylockeSS

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Amir_Mohammad1

Amir Mohammad

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Mostafa_Hosseini

Mostafa Hosseini

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Ahura_Moghaddam

Ahura Moghaddam

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Mohammad_Hosein_Shabani_Nejad

Mohammad Hosein Shabani Nejad

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Bita_Khorakchi

Bita Khorakchi

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Amin_Esmaeili

Amin Esmaeili

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تصویر Hadi_Siavashi

Hadi Siavashi

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹