کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران نیما

تصویر Behnam22n

Behnam22n

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
تصویر paymard

Ehsan paymard

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
تصویر Mahdiam

Mahdiam

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۳/۰۷
تصویر sina.Dadkhah

sina.Dadkhah

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
تصویر Lake

Lake

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
تصویر Akbar5252

Akbar5252

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
تصویر Kaveh760

Kaveh760

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
تصویر hose in jv

hose in jv

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
تصویر medisa_na

medisa_na

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
تصویر majidnp

majidnp

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
تصویر Meli_amit

Meli_amit

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تصویر ahad.nikipar

ahad.nikipar

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تصویر sorena1367

sorena1367

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
تصویر homan34

homan34

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
تصویر avash1365

Avash Najafi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
تصویر amirk3731

amirk3731

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تصویر KASRASHAH

KASRASHAH

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تصویر kaiser3514

kaiser3514

0 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
تصویر wisin

آرمین نریمانی

1 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
تصویر azarin

reza azarin

2 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۱۱/۱۷