کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
فروردین
۰۱

کنسرت امید در آزورای

در : ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۲

کنسرت امید و شهاب تیام و ساسی مانکن و سحر در بارکلیکارد آرنا

در : ۰۲ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۳

کنسرت امید و ساسی مانکن و سحر در Jahrhunderthalle

در : ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
آبان
۲۴

کنسرت امید در مرکز هنرهای نمایشی

در : ۲۴ آبان ۱۳۹۳
دی
۰۳

کنسرت امید و سیاوش شمس در کلبه

در : ۰۳ دی ۱۳۹۲