ثبت نام
42619

سیاوش قمیشی

نقاب

دانلود آهنگ آخرین نامه سیاوش قمیشی در آلبوم نقاب (6:32)

کاور آخرین نامه

آخرین نامه

ارسال توسط armin
در ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ ۱۰:۰۶ ب.ظ
گزارش مطلب
( 45 )
لطفا صبر کنید...
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0

تگ ها

  افزودن تگ

دانلود آهنگ آخرین نامه سیاوش قمیشی در آلبوم نقاب

پخش آخرین نامه پخش ترانه اشتراک

آخرین نامه

خواننده
آهنگساز
متن ترانه
تنظیم کننده

متن ترانه آخرین نامه سیاوش قمیشی

ﺧﻮاﺑﻴﺪی ﺑﺪون ﻻﻻﻳﻲ و ﻗﺼﻪ

‫ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﻛﺎﺑﻮس زﻣﺴﺘﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ

‫ﺗﻮی ﺧﻮاب ﮔﻠﻬﺎی ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ

 

‫دﻳﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ

‫ﺟﺎی ﺳﻴﻠﻲﻫﺎی ﺑﺎد روش ﻧﻤﻲﻣﻮﻧﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﺑﻴﺪار ﻧﻤﻴﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮوﻧﻲ

‫ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮی ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻲ

 

‫رﻓﺘﻲ و آدﻣﻜﻬﺎ رو ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻬﺮن ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫ﺗﻮ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫دﻟﺘﻮ ﺑﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﮕﻪ

‫اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮات ﻻﻻﻳﻲ ﻣﻴﮕﻪ

‫ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﻳﻪ روز دوﺑﺎره

‫ﺗﻮی دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ آدﻣﻚ ﻧﺪاره

 

‫ﺧﻮاﺑﻴﺪی ﺑﺪون ﻻﻻﻳﻲ و ﻗﺼﻪ

‫ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﻛﺎﺑﻮس زﻣﺴﺘﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ

‫ﺗﻮی ﺧﻮاب ﮔﻠﻬﺎی ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ

 

‫دﻳﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ

‫ﺟﺎی ﺳﻴﻠﻲﻫﺎی ﺑﺎد روش ﻧﻤﻲﻣﻮﻧﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﺑﻴﺪار ﻧﻤﻴﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮوﻧﻲ

‫ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮی ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻲ

 

‫رﻓﺘﻲ و آدﻣﻜﻬﺎ رو ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻬﺮن ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫ﺗﻮ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫دﻟﺘﻮ ﺑﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﮕﻪ

‫اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮات ﻻﻻﻳﻲ ﻣﻴﮕﻪ

‫ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﻳﻪ روز دوﺑﺎره

‫ﺗﻮی دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ آدﻣﻚ ﻧﺪاره

آخرین ویرایش توسط fatiarm در ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۲:۵۶ ب.ظ
بیشتر...

نظرات ترانه آخرین نامه ترانه سیاوش قمیشی

 • تصویر {serious}
  serious  

  معرکه حرف نداره

  - پسندیدم - گزارش · ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۰۷:۰۸ ب.ظ

برای ارسال نظر در ویکی صدا می بایست ورود یا ثبت نام کنید.