کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
  ایرج مهدیان > تنها 1396-10-04
  ایرج مهدیان > آرزوی واهی 1398-12-25
  ایرج مهدیان > پرنده
  ایرج مهدیان > عشق من با من باش
  ایرج مهدیان > دخترم > هرچی غمه مال منه 1280-09-23
  ایرج مهدیان > گل مریم > گل مریم
  ایرج مهدیان > به یاد فردین > به یاد فردین
  ایرج مهدیان > گل مریم > خواهر ناز کوچولو
  ایرج مهدیان > دخترم > پری خوشگله 1280-09-23
  ایرج مهدیان > سلام بر عشق > الوداع
  ایرج مهدیان > حرفه نگفته > دوستی
  ایرج مهدیان > دخترم > کویر بی بهار 1280-09-23
  ایرج مهدیان > دخترم > دخترم 1280-09-23
  ایرج مهدیان > دخترم > قصه آدما 1280-09-23
  ایرج مهدیان > بهترین > ای دل بسوز
  ایرج مهدیان > بهترین > وفا
  ایرج مهدیان > گل مریم > فاصله
  ایرج مهدیان > قایقران > قطعه 1
  ایرج مهدیان > دخترم > شوق پرواز 1280-09-23
  ایرج مهدیان > پسرم > غریبه
  ایرج مهدیان > پسرم > پسرم
  ایرج مهدیان > دخترم > بی تو اسیرم 1280-09-23
  ایرج مهدیان > سلام بر عشق > سلام بر عشق
  ایرج مهدیان > دخترم > ای خدا 1280-09-23
  ایرج مهدیان > گل مریم > زمونه
  ایرج مهدیان > فانوس > قطعه 1
  ایرج مهدیان > وسوسه > قطعه 3
  ایرج مهدیان > گل مریم > وسوسه
  ایرج مهدیان > گل مریم > دو راهی
  ایرج مهدیان > دیوونه 1400-04-20
  ایرج مهدیان > گل مریم > تنها
  ایرج مهدیان > بهترین موسیقی فیلم > Euf3x-1328717280
  ایرج مهدیان > حرفه نگفته > قناری
  ایرج مهدیان > دخترم > رقص عربی 1280-09-23
  ایرج مهدیان > بهترین موسیقی فیلم > Miv5y-1328717479
  ایرج مهدیان > دخترم > ببخشید 1280-09-23
  ایرج مهدیان > به یاد فردین > شبانه
  ایرج مهدیان > سلام بر عشق > شوره زار
  ایرج مهدیان > بهترین موسیقی فیلم > Zq2tu-1328519285
  ایرج مهدیان > پرنده > قطعه 1
  ایرج مهدیان > اسیر > قطعه 12
  ایرج مهدیان > قایقران > قطعه4
  ایرج مهدیان > به یاد فردین > گمگشته
  ایرج مهدیان > سلام بر عشق > ای دل بسوز
  ایرج مهدیان > سلام بر عشق > پری خوشگل
  ایرج مهدیان > قایقران > قطعه 5
  ایرج مهدیان > مروارید > قطعه1
  ایرج مهدیان > گل مریم > زورق
  ایرج مهدیان > به یاد فردین > قبله گاه
  ایرج مهدیان > به یاد فردین > داغ جوانه