امیر تتلو > مال من باش 1399-02-21
  امیر تتلو > مستر لوده 1399-03-28
  امیر تتلو > گرگ 2 1398-11-06
  حصین > 12 به بعد 1398-05-26
  امیر تتلو > Gorg 2 1398-12-01
  سامان ویلسون > صد تا یک غاز 1397-03-08
  جی لی سیج > لاین بازی 1397-04-26
  بهزاد لیتو > تهران زولا 1397-08-17
  سهراب ام جی > ابدی 1394-03-06
  سهراب ام جی > همه چی هست 1397-05-09
  سهراب ام جی > لیلا 1396-02-18
  علیرضا جی جی > قبل اجرا 1395-06-31
  علیرضا جی جی > میگی آره میگم نه 1399-05-17
  سهراب ام جی > حرف مفته 1399-01-13
  سهراب ام جی > پُز 1399-04-05
  سروش هیچکس > چرا بدی؟ 1391-03-16
  سهراب ام جی > منهای یک 1399-08-14
  سهراب ام جی > پابلو 1398-05-18
  علیرضا جی جی > بزار این بارو 1398-02-31
  علیرضا جی جی > ویتامین 30 1394-09-24
  سامان ویلسون > اصل کار 1397-10-05
  سهراب ام جی > ماما 1399-02-30
  آرتا > شده عادی 1398-04-28
  علیرضا جی جی > Skal 1397-12-05
  سهراب ام جی > یکسین > ما
  زد بازی > بزرگ > هارم
  سهراب ام جی > یکسین > پیشکسوت
  سهراب ام جی > یکسین > لاتچری
  سهراب ام جی > Halal Osoun 1399-07-08
  سهراب ام جی > یکسین > نیشخند
  سهراب ام جی > دیگه بسه برو 1398-10-30
  سهراب ام جی > یکسین > لیلا
  علیرضا جی جی > Migi Are Migam Na Dj Farshad Zed Mashup 1399-06-31