Hamid Balvayeh

Hamid Balvayeh

بیخی حاجی بزا بگن ابلهه

برای ارسال نظر در ویکی صدا می بایست ورود یا ثبت نام کنید.
Hamid Balvayeh

بهترین دوست کسی نبودم

فک نکنم هم باشم یا بشم

فقط اینو می دونم

که این دنیا به

هر کس ماسید

به من نلاسید

پسندیدم 1 نفر پسندید

برای ارسال نظر در ویکی صدا می بایست ورود یا ثبت نام کنید.
Hamid Balvayeh

مکری که تو کردی برایم حکم مرگ داشت

پسندیدم 1 نفر پسندید

برای ارسال نظر در ویکی صدا می بایست ورود یا ثبت نام کنید.
لیست پخش
No results found.
هنرمندان مورد علاقه