• ترانه های خواننده های مورد علاقه شما بر اساس هنرمندانی است که شما دنبال کرده اید.

مسیخ

شاهین نجفی 03:36
200

با موهایم

شاهین نجفی 05:21
726

برخیز

شاهین نجفی 05:10
657

به نام تو

شاهین نجفی 04:01
1248

Interview With Paradox

شاهین نجفی 1500000
645

شیاد

شاهین نجفی 03:57
982

آبی

شاهین نجفی 05:06
1136

شاهینم

شاهین نجفی 03:37
868

سنگ خارا (بانو مرضیه)

شاهین نجفی 04:31
659

فو

شاهین نجفی 03:23
889

رادیکال

شاهین نجفی 03:37
900

آی لیلی

شاهین نجفی 03:21
533

گفتار ۵ مادر

شاهین نجفی 06:26
585

کوبانی

شاهین نجفی 03:29
132

بی بی بی بی سی

شاهین نجفی 2:54
814

عمو نوروز

شاهین نجفی 5:21
549
لیست پخش
سلکشن شاهین 2 آهنگ
هنرمندان مورد علاقه