• ترانه های خواننده های مورد علاقه شما بر اساس هنرمندانی است که شما دنبال کرده اید.

مسیخ

شاهین نجفی 03:36
654

با موهایم

شاهین نجفی 05:21
729

برخیز

شاهین نجفی 05:10
657

به نام تو

شاهین نجفی 04:01
1253

Interview With Paradox

شاهین نجفی 1500000
645

شیاد

شاهین نجفی 03:57
986

آبی

شاهین نجفی 05:06
1137

شاهینم

شاهین نجفی 03:37
876

سنگ خارا (بانو مرضیه)

شاهین نجفی 04:31
671

فو

شاهین نجفی 03:23
909

رادیکال

شاهین نجفی 03:37
906

آی لیلی

شاهین نجفی 03:21
540

گفتار ۵ مادر

شاهین نجفی 06:26
588

کوبانی

شاهین نجفی 03:29
135

بی بی بی بی سی

شاهین نجفی 2:54
819

عمو نوروز

شاهین نجفی 5:21
551
لیست پخش
سلکشن شاهین 2 آهنگ
هنرمندان مورد علاقه