• ترانه های خواننده های مورد علاقه شما بر اساس هنرمندانی است که شما دنبال کرده اید.

توپاک نیستم

عماد قویدل 04:39
60

وقتی جنگ میشه

عماد قویدل 04:30
62

هیچ و پوچ

عماد قویدل 03:53
70

دوباره هستم

عماد قویدل 03:23
87

نسل من

عماد قویدل 04:14
126

همینقدر میدونم

عماد قویدل 04:56
94

مسیر درد

عماد قویدل 05:29
224

کنسرت جنگل

عماد قویدل 05:29
50

اجاق کور

عماد قویدل 05:08
47

درود

عماد قویدل 4:22
36

رشت و انزلی

عماد قویدل 4:25
82
لیست پخش
No results found.
هنرمندان مورد علاقه