کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

برترین کاربران هفته بیشتر »

faraz
faraz
امتیاز هفته : 2051
امتیاز کل : 79974

23 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز هفته : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز هفته : 100
امتیاز کل : 137

9 دنبال شده

رپ نسل جدید
رپ نسل جدید
امتیاز هفته : 98
امتیاز کل : 99

0 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز هفته : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز هفته : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز هفته : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز هفته : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز هفته : 67
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

sadraav
sadraav
امتیاز هفته : 67
امتیاز کل : 144

2 دنبال شده

برترین کاربران ماه بیشتر »

faraz
faraz
امتیاز ماه : 7448
امتیاز کل : 79974

23 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز ماه : 827
امتیاز کل : 116234

85 دنبال شده

milat
milat
امتیاز ماه : 430
امتیاز کل : 2571

6 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

9 دنبال شده

رپ نسل جدید
رپ نسل جدید
امتیاز ماه : 98
امتیاز کل : 99

0 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز ماه : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز ماه : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

برترین کاربران بیشتر »

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز : 116234

85 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز : 86204

90 دنبال شده

faraz
faraz
امتیاز : 79974

23 دنبال شده

Tornado1390
Tornado1390
امتیاز : 40510

27 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز : 34594

64 دنبال شده

farzad
farzad
امتیاز : 34075

48 دنبال شده

soroush_tanha
soroush_tanha
امتیاز : 32523

54 دنبال شده

SRVD
SRVD
امتیاز : 32111

35 دنبال شده

dordooneh
dordooneh
امتیاز : 26185

32 دنبال شده

shalar
shalar
امتیاز : 24023

42 دنبال شده

ops
ops
امتیاز : 21849

30 دنبال شده

milistar
milistar
امتیاز : 21271

29 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز : 19439

13 دنبال شده

masgl
masgl
امتیاز : 11504

16 دنبال شده

Taher Dalir
Taher Dalir
امتیاز : 11152

36 دنبال شده

رامین
رامین
امتیاز : 10867

27 دنبال شده

pedram-na30
pedram-na30
امتیاز : 10720

20 دنبال شده

payam1991
payam1991
امتیاز : 10575

26 دنبال شده

برکوک
برکوک
امتیاز : 9834

23 دنبال شده

omid-400
omid-400
امتیاز : 9124

19 دنبال شده