کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

برترین کاربران هفته بیشتر »

faraz
faraz
امتیاز هفته : 1896
امتیاز کل : 134834

28 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز هفته : 336
امتیاز کل : 303

1 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز هفته : 298
امتیاز کل : 445

7 دنبال شده

Hojat Rahimi
Hojat Rahimi
امتیاز هفته : 120
امتیاز کل : 120

1 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز هفته : 100
امتیاز کل : 137

21 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز هفته : 86
امتیاز کل : 197

3 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز هفته : 82
امتیاز کل : 304

7 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز هفته : 74
امتیاز کل : 73

2 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز هفته : 73
امتیاز کل : 1641

2 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز هفته : 72
امتیاز کل : 71

4 دنبال شده

برترین کاربران ماه بیشتر »

faraz
faraz
امتیاز ماه : 7219
امتیاز کل : 134834

28 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز ماه : 336
امتیاز کل : 303

1 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

7 دنبال شده

Hojat Rahimi
Hojat Rahimi
امتیاز ماه : 120
امتیاز کل : 120

1 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

21 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز ماه : 103
امتیاز کل : 1641

2 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز ماه : 86
امتیاز کل : 197

3 دنبال شده

Ramin.Rap
Ramin.Rap
امتیاز ماه : 83
امتیاز کل : 11420

28 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

7 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

2 دنبال شده

برترین کاربران بیشتر »

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز : 140936

86 دنبال شده

faraz
faraz
امتیاز : 134834

28 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز : 86265

91 دنبال شده

Tornado1390
Tornado1390
امتیاز : 40510

28 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز : 34681

65 دنبال شده

farzad
farzad
امتیاز : 34075

49 دنبال شده

soroush_tanha
soroush_tanha
امتیاز : 32523

57 دنبال شده

SRVD
SRVD
امتیاز : 32111

36 دنبال شده

dordooneh
dordooneh
امتیاز : 26185

33 دنبال شده

shalar
shalar
امتیاز : 24023

43 دنبال شده

ops
ops
امتیاز : 21849

32 دنبال شده

mili waki
mili waki
امتیاز : 21271

30 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز : 20321

14 دنبال شده

masgl
masgl
امتیاز : 11504

17 دنبال شده

Ramin.Rap
Ramin.Rap
امتیاز : 11420

28 دنبال شده

Taher Dalir
Taher Dalir
امتیاز : 11152

38 دنبال شده

pedram-na30
pedram-na30
امتیاز : 10720

21 دنبال شده

payam1991
payam1991
امتیاز : 10575

27 دنبال شده

برکوک
برکوک
امتیاز : 9834

24 دنبال شده

omid-400
omid-400
امتیاز : 9124

20 دنبال شده