کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز : 138088

85 دنبال شده

faraz
faraz
امتیاز : 109868

24 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز : 86258

90 دنبال شده

Tornado1390
Tornado1390
امتیاز : 40510

27 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز : 34681

64 دنبال شده

farzad
farzad
امتیاز : 34075

48 دنبال شده

soroush_tanha
soroush_tanha
امتیاز : 32523

56 دنبال شده

SRVD
SRVD
امتیاز : 32111

35 دنبال شده

dordooneh
dordooneh
امتیاز : 26185

32 دنبال شده

shalar
shalar
امتیاز : 24023

42 دنبال شده

ops
ops
امتیاز : 21849

31 دنبال شده

milistar
milistar
امتیاز : 21271

29 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز : 20215

13 دنبال شده

masgl
masgl
امتیاز : 11504

16 دنبال شده

Taher Dalir
Taher Dalir
امتیاز : 11152

37 دنبال شده

Ramin
Ramin
امتیاز : 11112

27 دنبال شده

pedram-na30
pedram-na30
امتیاز : 10720

20 دنبال شده

payam1991
payam1991
امتیاز : 10575

26 دنبال شده

برکوک
برکوک
امتیاز : 9834

23 دنبال شده

omid-400
omid-400
امتیاز : 9124

19 دنبال شده

en@y@t
en@y@t
امتیاز : 9028

38 دنبال شده

وحید فدایی پور
وحید فدایی پور
امتیاز : 8782

13 دنبال شده

احمد1368
احمد1368
امتیاز : 8733

18 دنبال شده

mashtie_alam
mashtie_alam
امتیاز : 8447

16 دنبال شده

Hamid_mohammadi
Hamid_mohammadi
امتیاز : 7930

6 دنبال شده

mina_1376
mina_1376
امتیاز : 7387

31 دنبال شده

Nazi-1373
Nazi-1373
امتیاز : 7325

47 دنبال شده

sasan3535
sasan3535
امتیاز : 6419

21 دنبال شده

Fati arm
Fati arm
امتیاز : 6309

39 دنبال شده

ramo000
ramo000
امتیاز : 5169

15 دنبال شده

hadiseh_
hadiseh_
امتیاز : 3908

21 دنبال شده

milat
milat
امتیاز : 3735

6 دنبال شده

arman75
arman75
امتیاز : 3657

6 دنبال شده

saman_70
saman_70
امتیاز : 2890

11 دنبال شده

EBI
EBI
امتیاز : 2784

12 دنبال شده

REZA_HITLER
REZA_HITLER
امتیاز : 2757

12 دنبال شده

Alireza Music
Alireza Music
امتیاز : 2654

7 دنبال شده

سجاد نعیمی
سجاد نعیمی
امتیاز : 2647

13 دنبال شده

HADI-777
HADI-777
امتیاز : 2546

13 دنبال شده

aboli70
aboli70
امتیاز : 2526

11 دنبال شده