کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز ماه : 7308
امتیاز کل : 80171

23 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز ماه : 827
امتیاز کل : 116236

85 دنبال شده

milat
milat
امتیاز ماه : 430
امتیاز کل : 2599

6 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

9 دنبال شده

رپ نسل جدید
رپ نسل جدید
امتیاز ماه : 98
امتیاز کل : 99

0 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز ماه : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز ماه : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

3en1t0r 3en1t0r
3en1t0r 3en1t0r
امتیاز ماه : 68
امتیاز کل : 68

0 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

sadraav
sadraav
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 144

2 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز ماه : 65
امتیاز کل : 1015

1 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 60

4 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 140

7 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 61

3 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 105

1 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز ماه : 59
امتیاز کل : 70

4 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز ماه : 56
امتیاز کل : 62

1 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز ماه : 52
امتیاز کل : 75

3 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز ماه : 49
امتیاز کل : 34594

64 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 45

3 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز ماه : 46
امتیاز کل : 46

3 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 42

2 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 243

6 دنبال شده

Abdolreza Karimian
Abdolreza Karimian
امتیاز ماه : 38
امتیاز کل : 38

3 دنبال شده

sasan ds
sasan ds
امتیاز ماه : 35
امتیاز کل : 223

4 دنبال شده

mr1993
mr1993
امتیاز ماه : 31
امتیاز کل : 30

3 دنبال شده

مهدی بزرگمهر
مهدی بزرگمهر
امتیاز ماه : 31
امتیاز کل : 30

0 دنبال شده

Mahsa Nad
Mahsa Nad
امتیاز ماه : 29
امتیاز کل : 29

5 دنبال شده

شادی جون
شادی جون
امتیاز ماه : 29
امتیاز کل : 221

14 دنبال شده

مانی کافی
مانی کافی
امتیاز ماه : 29
امتیاز کل : 29

3 دنبال شده

ebijavadi69
ebijavadi69
امتیاز ماه : 28
امتیاز کل : 28

1 دنبال شده

Farhad Panahi
Farhad Panahi
امتیاز ماه : 28
امتیاز کل : 116

4 دنبال شده

mrxany
mrxany
امتیاز ماه : 27
امتیاز کل : 45

2 دنبال شده

alimotamedkia
alimotamedkia
امتیاز ماه : 27
امتیاز کل : 27

0 دنبال شده

حسین رونقی
حسین رونقی
امتیاز ماه : 27
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

en@y@t
en@y@t
امتیاز ماه : 25
امتیاز کل : 9028

38 دنبال شده

pesarbaadab
pesarbaadab
امتیاز ماه : 24
امتیاز کل : 62

3 دنبال شده