کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز ماه : 8326
امتیاز کل : 146161

28 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز ماه : 336
امتیاز کل : 303

1 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

7 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز ماه : 259
امتیاز کل : 2156

2 دنبال شده

Hamid Balvayeh
Hamid Balvayeh
امتیاز ماه : 175
امتیاز کل : 253

1 دنبال شده

Hojat Rahimi
Hojat Rahimi
امتیاز ماه : 120
امتیاز کل : 120

1 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

25 دنبال شده

mehrbod7
mehrbod7
امتیاز ماه : 105
امتیاز کل : 101

0 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز ماه : 86
امتیاز کل : 197

3 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

7 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 140999

86 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

2 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز ماه : 72
امتیاز کل : 71

4 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز ماه : 69
امتیاز کل : 172

6 دنبال شده

Shahri7ar
Shahri7ar
امتیاز ماه : 68
امتیاز کل : 68

1 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 67

2 دنبال شده

Arman Vino
Arman Vino
امتیاز ماه : 66
امتیاز کل : 66

0 دنبال شده

Silas Belial
Silas Belial
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 63

0 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 60

5 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 140

8 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 61

4 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 105

2 دنبال شده

Amin Aminem
Amin Aminem
امتیاز ماه : 60
امتیاز کل : 54

0 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز ماه : 59
امتیاز کل : 70

5 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز ماه : 56
امتیاز کل : 62

2 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز ماه : 52
امتیاز کل : 75

4 دنبال شده

میثم دانش اندر
میثم دانش اندر
امتیاز ماه : 50
امتیاز کل : 130

3 دنبال شده

فرزاد
فرزاد
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 47

2 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 45

5 دنبال شده

ghasem1993
ghasem1993
امتیاز ماه : 46
امتیاز کل : 70

0 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز ماه : 46
امتیاز کل : 46

5 دنبال شده

REZAMEHR OFFICIAL
REZAMEHR OFFICIAL
امتیاز ماه : 44
امتیاز کل : 100

1 دنبال شده

Hook Record
Hook Record
امتیاز ماه : 43
امتیاز کل : 42

1 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 42

4 دنبال شده

Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 1944

2 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 243

8 دنبال شده

Fariborz Mirshahi
Fariborz Mirshahi
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 42

0 دنبال شده

Hossein EMN
Hossein EMN
امتیاز ماه : 40
امتیاز کل : 77

4 دنبال شده

Abdolreza Karimian
Abdolreza Karimian
امتیاز ماه : 38
امتیاز کل : 38

5 دنبال شده

سجاد صمیمی
سجاد صمیمی
امتیاز ماه : 37
امتیاز کل : 684

5 دنبال شده