کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز ماه : 13297
امتیاز کل : 104367

24 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز ماه : 6592
امتیاز کل : 133852

85 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز ماه : 336
امتیاز کل : 303

0 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز ماه : 323
امتیاز کل : 19837

13 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز ماه : 122
امتیاز کل : 1117

1 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

14 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز ماه : 86
امتیاز کل : 197

2 دنبال شده

رامین
رامین
امتیاز ماه : 86
امتیاز کل : 11026

27 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

djmortezachizari
djmortezachizari
امتیاز ماه : 75
امتیاز کل : 71

0 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز ماه : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز ماه : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

sadraav
sadraav
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 144

2 دنبال شده

فریبرز انگوتی
فریبرز انگوتی
امتیاز ماه : 64
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز ماه : 64
امتیاز کل : 34681

64 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 60

4 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 140

7 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 61

3 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 105

1 دنبال شده

milat
milat
امتیاز ماه : 60
امتیاز کل : 3039

6 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز ماه : 59
امتیاز کل : 70

4 دنبال شده

Hamid Sadri
Hamid Sadri
امتیاز ماه : 57
امتیاز کل : 87

2 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز ماه : 56
امتیاز کل : 62

1 دنبال شده

Narcis Gh
Narcis Gh
امتیاز ماه : 55
امتیاز کل : 702

9 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز ماه : 54
امتیاز کل : 86258

90 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز ماه : 52
امتیاز کل : 75

3 دنبال شده

میثم دانش اندر
میثم دانش اندر
امتیاز ماه : 50
امتیاز کل : 130

2 دنبال شده

هاتف کیامن
هاتف کیامن
امتیاز ماه : 49
امتیاز کل : 172

1 دنبال شده

فرزاد
فرزاد
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 47

0 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 45

3 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز ماه : 46
امتیاز کل : 46

3 دنبال شده

Ali Wippe
Ali Wippe
امتیاز ماه : 45
امتیاز کل : 73

0 دنبال شده

babak1
babak1
امتیاز ماه : 43
امتیاز کل : 140

1 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 42

2 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 243

6 دنبال شده

paniz.sarina
paniz.sarina
امتیاز ماه : 39
امتیاز کل : 39

0 دنبال شده

Abdolreza Karimian
Abdolreza Karimian
امتیاز ماه : 38
امتیاز کل : 38

3 دنبال شده