کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز ماه : 5322
امتیاز کل : 109641

24 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز ماه : 4091
امتیاز کل : 137912

85 دنبال شده

Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
امتیاز ماه : 1870
امتیاز کل : 1944

0 دنبال شده

khashayar_Kamrani
khashayar_Kamrani
امتیاز ماه : 1084
امتیاز کل : 1073

0 دنبال شده

milat
milat
امتیاز ماه : 668
امتیاز کل : 3723

6 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز ماه : 372
امتیاز کل : 20215

13 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز ماه : 336
امتیاز کل : 303

0 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز ماه : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

khashayar_Kamranii
khashayar_Kamranii
امتیاز ماه : 125
امتیاز کل : 121

0 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز ماه : 115
امتیاز کل : 137

16 دنبال شده

Ramin
Ramin
امتیاز ماه : 96
امتیاز کل : 11112

27 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز ماه : 86
امتیاز کل : 197

2 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز ماه : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز ماه : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز ماه : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز ماه : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

Shahri7ar
Shahri7ar
امتیاز ماه : 68
امتیاز کل : 68

0 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز ماه : 67
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 60

4 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 140

7 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 61

3 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز ماه : 62
امتیاز کل : 105

1 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز ماه : 59
امتیاز کل : 70

4 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز ماه : 56
امتیاز کل : 62

1 دنبال شده

afarinesh
afarinesh
امتیاز ماه : 56
امتیاز کل : 56

0 دنبال شده

Narcis Gh
Narcis Gh
امتیاز ماه : 55
امتیاز کل : 702

9 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز ماه : 54
امتیاز کل : 86258

90 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز ماه : 52
امتیاز کل : 75

3 دنبال شده

میثم دانش اندر
میثم دانش اندر
امتیاز ماه : 50
امتیاز کل : 130

2 دنبال شده

Hamid Sadri
Hamid Sadri
امتیاز ماه : 50
امتیاز کل : 87

2 دنبال شده

فرزاد
فرزاد
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 47

0 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز ماه : 48
امتیاز کل : 45

3 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز ماه : 46
امتیاز کل : 46

3 دنبال شده

سجاد صمیمی
سجاد صمیمی
امتیاز ماه : 45
امتیاز کل : 515

4 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 42

2 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز ماه : 42
امتیاز کل : 243

6 دنبال شده

mahyar bakhshi
mahyar bakhshi
امتیاز ماه : 41
امتیاز کل : 258

0 دنبال شده

Abdolreza Karimian
Abdolreza Karimian
امتیاز ماه : 38
امتیاز کل : 38

3 دنبال شده

sasan ds
sasan ds
امتیاز ماه : 35
امتیاز کل : 223

4 دنبال شده

مبهم
مبهم
امتیاز ماه : 35
امتیاز کل : 130

3 دنبال شده