کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز هفته : 1868
امتیاز کل : 134834

28 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز هفته : 336
امتیاز کل : 303

1 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز هفته : 298
امتیاز کل : 445

7 دنبال شده

Hojat Rahimi
Hojat Rahimi
امتیاز هفته : 120
امتیاز کل : 120

1 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز هفته : 100
امتیاز کل : 137

21 دنبال شده

صدف حسینی
صدف حسینی
امتیاز هفته : 86
امتیاز کل : 197

3 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز هفته : 82
امتیاز کل : 304

7 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز هفته : 74
امتیاز کل : 73

2 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز هفته : 73
امتیاز کل : 1641

2 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز هفته : 72
امتیاز کل : 71

4 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز هفته : 69
امتیاز کل : 172

6 دنبال شده

Shahri7ar
Shahri7ar
امتیاز هفته : 68
امتیاز کل : 68

1 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز هفته : 67
امتیاز کل : 67

2 دنبال شده

Silas Belial
Silas Belial
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 63

0 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 60

5 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 140

8 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 61

4 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 105

2 دنبال شده

Amin Aminem
Amin Aminem
امتیاز هفته : 60
امتیاز کل : 54

0 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز هفته : 59
امتیاز کل : 70

5 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز هفته : 56
امتیاز کل : 140936

86 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز هفته : 56
امتیاز کل : 62

2 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز هفته : 52
امتیاز کل : 75

4 دنبال شده

میثم دانش اندر
میثم دانش اندر
امتیاز هفته : 50
امتیاز کل : 130

3 دنبال شده

فرزاد
فرزاد
امتیاز هفته : 48
امتیاز کل : 47

1 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز هفته : 48
امتیاز کل : 45

4 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز هفته : 46
امتیاز کل : 46

4 دنبال شده

REZAMEHR OFFICIAL
REZAMEHR OFFICIAL
امتیاز هفته : 44
امتیاز کل : 100

0 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 42

3 دنبال شده

Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
Khashayar_Tehrani خشایار تهرانی
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 1944

1 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 243

7 دنبال شده

Hossein EMN
Hossein EMN
امتیاز هفته : 40
امتیاز کل : 77

3 دنبال شده

sasan ds
sasan ds
امتیاز هفته : 35
امتیاز کل : 223

5 دنبال شده

saeed porreza
saeed porreza
امتیاز هفته : 32
امتیاز کل : 189

4 دنبال شده

Zah Raa
Zah Raa
امتیاز هفته : 32
امتیاز کل : 227

1 دنبال شده

امیر هنرآموز
امیر هنرآموز
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 163

2 دنبال شده

Ali Mofrad
Ali Mofrad
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 31

0 دنبال شده

mr1993
mr1993
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 30

3 دنبال شده

REYZED
REYZED
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 30

0 دنبال شده

3en1t0r 3en1t0r
3en1t0r 3en1t0r
امتیاز هفته : 30
امتیاز کل : 68

0 دنبال شده