کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
faraz
faraz
امتیاز هفته : 3323
امتیاز کل : 93067

24 دنبال شده

ابوالفضل علی اکبری
ابوالفضل علی اکبری
امتیاز هفته : 3179
امتیاز کل : 129624

85 دنبال شده

esteaare
esteaare
امتیاز هفته : 336
امتیاز کل : 303

0 دنبال شده

Nexus
Nexus
امتیاز هفته : 298
امتیاز کل : 445

6 دنبال شده

علی صدیقی
علی صدیقی
امتیاز هفته : 168
امتیاز کل : 19706

13 دنبال شده

سارا رفیعی
سارا رفیعی
امتیاز هفته : 100
امتیاز کل : 137

13 دنبال شده

mehranjodeyli
mehranjodeyli
امتیاز هفته : 82
امتیاز کل : 304

6 دنبال شده

milat
milat
امتیاز هفته : 80
امتیاز کل : 3029

6 دنبال شده

pouyagholami30
pouyagholami30
امتیاز هفته : 74
امتیاز کل : 73

1 دنبال شده

kiarash.manavipour
kiarash.manavipour
امتیاز هفته : 72
امتیاز کل : 71

3 دنبال شده

پیام بخشعلی
پیام بخشعلی
امتیاز هفته : 69
امتیاز کل : 172

5 دنبال شده

مجتبی جاویدی
مجتبی جاویدی
امتیاز هفته : 67
امتیاز کل : 67

1 دنبال شده

sadraav
sadraav
امتیاز هفته : 67
امتیاز کل : 144

2 دنبال شده

میلاد م
میلاد م
امتیاز هفته : 65
امتیاز کل : 1015

1 دنبال شده

علیرضا
علیرضا
امتیاز هفته : 64
امتیاز کل : 34681

64 دنبال شده

Abarz54
Abarz54
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 60

4 دنبال شده

danialp7
danialp7
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 140

7 دنبال شده

Afshin Madani
Afshin Madani
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 61

3 دنبال شده

KiAmasKia
KiAmasKia
امتیاز هفته : 62
امتیاز کل : 105

1 دنبال شده

bahramr
bahramr
امتیاز هفته : 59
امتیاز کل : 70

4 دنبال شده

shahrad666
shahrad666
امتیاز هفته : 56
امتیاز کل : 62

1 دنبال شده

Narcis Gh
Narcis Gh
امتیاز هفته : 55
امتیاز کل : 702

9 دنبال شده

آرمین
آرمین
امتیاز هفته : 54
امتیاز کل : 86258

90 دنبال شده

mkh1378mkh
mkh1378mkh
امتیاز هفته : 52
امتیاز کل : 75

3 دنبال شده

فرزاد
فرزاد
امتیاز هفته : 48
امتیاز کل : 47

0 دنبال شده

ali esteghlal
ali esteghlal
امتیاز هفته : 48
امتیاز کل : 45

3 دنبال شده

پارسه رکوردز
پارسه رکوردز
امتیاز هفته : 46
امتیاز کل : 46

3 دنبال شده

ali akramian
ali akramian
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 42

2 دنبال شده

armin nosrati
armin nosrati
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 243

6 دنبال شده

هاتف کیامن
هاتف کیامن
امتیاز هفته : 42
امتیاز کل : 165

1 دنبال شده

sasan ds
sasan ds
امتیاز هفته : 35
امتیاز کل : 223

4 دنبال شده

مبهم
مبهم
امتیاز هفته : 35
امتیاز کل : 130

3 دنبال شده

Ali Mofrad
Ali Mofrad
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 31

0 دنبال شده

mr1993
mr1993
امتیاز هفته : 31
امتیاز کل : 30

3 دنبال شده

3en1t0r 3en1t0r
3en1t0r 3en1t0r
امتیاز هفته : 30
امتیاز کل : 68

0 دنبال شده

paniz.sarina
paniz.sarina
امتیاز هفته : 30
امتیاز کل : 27

0 دنبال شده

Mahsa Nad
Mahsa Nad
امتیاز هفته : 29
امتیاز کل : 29

5 دنبال شده

شادی جون
شادی جون
امتیاز هفته : 29
امتیاز کل : 221

14 دنبال شده

مانی کافی
مانی کافی
امتیاز هفته : 29
امتیاز کل : 29

3 دنبال شده

ebijavadi69
ebijavadi69
امتیاز هفته : 28
امتیاز کل : 28

1 دنبال شده